est | eng | rus

Hoolekogu

 

Vastavalt Kirivere Kooli põhimäärusele on lasteaia hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

Hoolekogu koosseis 2017/2018. õppeaastal

Lastevanemate esndajad hoolekogus

Rühma "Killukesed“   esindaja Jane Riisk

Rühma „Killud“          esindaja Jane Nirgi

Rühma „Tähed“         esindaja Jana Luts

Õpetajate esindajad hoolekogus

Õpetaja Ene Seil

Õpetaja Käthlin Evert

Õpetaja Aili Miller

Kõo Vallavalitsuse esindaja Aino Rebane